card

UB Kebab & Burger - ийн гадна тохижилт

UB Kebab & Burger - ийн гадна тохижилтод зориулж хар өнгийн шалаар түглэгтэй суудал, шар өнгийн багана, приус, бариулуудаар өөр дээрээ гэрэлтэй хашлагыг 2017 оны 7 сард хийж гүйцэтгэв.
буцах

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

Үнийн санал авах