Онцлох интеграцчлал: 2017 оны 10-р сар

Бизнес эрхлэх нь амаргүй гэдгийг бид мэднэ. Зорилго, зорилго, санхүүгийн үүргээ биелүүлэхэд стресст орохын зэрэгцээ олон байгууллага нь оффисыг удирдах, ажилтнууд болон жуулчдад адил тэгш үйл ажиллагаа явуулахад санаа зовох ёстой. Энэ сард бид MailChimp-ийн нэгдлийн хялбаршуулалтыг санал болгож байна ...